14K White Gold Ruby & Diamond Alternating Halo Style Tennis Bracelet

14K White Gold Ruby & Diamond Alternating Halo Style Tennis Bracelet- Length 7.25"

2.40 Carat Total Ruby Weight & 0.75 Carat Total Diamond Weight