Lady's White 14 Karat Flower Pendant With White and Black Diamond 2.65 Total Diamond Weight

150-00310

White 14 Karat Flower Pendant With Black And White Diamonds

1.90 Total Diamond Weight (White)

0.75 Total Diamond Weight (Black)